Підтримка

Реалізація права на гарантійне обслуговування здійснюється через Сервісний центр:

Тел.: +38 (091) 9641421 (з 10.00 до 19.00)

08153, Київська обл., м. Боярка, а/с 60С

Перед прийняттям рішення щодо гарантійного обслуговування необхідно ознайомитись зі знанням  щодо  реалізації  права  на  гарантійне  обслуговування , інформацією  та роз’ясненням .

Прийнявши рішення про погодження з політикою вибіркового (на розсуд нашої компанії) гарантійного обслуговування проданих нашою компанією вам виробів, просимо кожен окремий виріб надсилати до Сервісного центру з кожною окремою квитанцією-розпискою заповненою і підписаною особисто споживачем, із зазначенням дати її заповнення за адресою: а/с 60С, місто Боярка, 08153.

            Кожен виріб може бути прийнятий на гарантійну заміну чи ремонт за таких умов:

1. Кожен окремий виріб має бути поміщений у його оригінальну упаковку з вкладеним заповненим гарантійним талоном, інструкціїєю користувача, чеком магазину нашої мережі збуту із зазначенням дати продажу і місця продажу;

2. Квитанція-розписка заповнена споживачем із підкресленням необхідного і закресленням зайвого, крім частини «умови приймання виробу до Сервісного центру».

3. Поштові (кур’єрські) витрати покладаються на споживача;

4. Одержавши виріб, Сервісний центр здійснить його діагностику, за результатами якої смс-повідомленням надішле для скачування посилання на файл мережі інтернет, з актом про результати діагностики і резолютивну частину висновку за результатами діагностики.

Шановні клієнти,

У зв'язку із запровадженням загальнодержавного карантину, для запобігання розповсюдження інфекції, час роботи сервісного центру може бути змінений.

Терміни та визначення

Основні терміни та визначення:

СВІТЛО, електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (4,01014-7,51014 Гц). Довжина хвиль від 760 нм (червоний) до 380 нм (фіолетовий). В широкому розумінні - те ж, що й оптичне випромінювання.

СВІТЛОВА ХВИЛЯ, електромагнітна хвиля видимого діапазону довжин хвиль. Частота світлової хвилі (чи навпаки частот) визначає "колір". Енергія, що переноситься світловою хвилею, пропорційна квадрату її амплітуди.

ОСВІТЛЕННЯ, створення освітлення поверхней предметів, що забезпечує можливість сприйняття спостерігачем цих предметів чи їх реєстрації світлочутливими речовинами чи пристроями.

ОСВІТЛЮВАЛЬНІ УСТАНОВКИ, створюють необхідні умови освітлення, які забезпечують глядацьке сприйняття (бачення), що дає близько 90% інформації, що отримує людина від навколишнього середовища та речей.

СВІТЛОВІ ВЕЛИЧИНИ, величини, що характеризують процеси випромінювання та розповсюдження світла, які можуть бути оцінені по враженню спостерігача: світловий потік, світимість, освітленість, сила світла, яскравість.

СВІТЛОВИЙ ПОТІК, потужність променевої енергії, що оцінюється по виробленому нею глядацькому відчутті, чи по її дії на селективний приймач світла. В СІ вимірюється в люменах (лм).

ЛЮМЕН (від лат . lumen - світло), одиниця світлового потоку; позначається лм. 1 лм - світловий потік, що випускає точкове джерело в тілесному куті 1 ср при силі світла 1 кандела.

ТІЛІСНИЙ КУТ, частина простору, обмежена деякою конічною поверхнею. Од. вимірювання тілесного кута називають стерадіаном.

СТЕРАДІАН (від грец . stereos - тілесний, просторовий та радіан), тілесний кут, вершина якого розміщена в центрі сфери та який вирізає на поверхні сфери площу, рівновелику площі квадрату зі стороною, рівною радіусу сфери. ср. Повна сфера утворює тілесний кут, рівний 4 ср. Стерадіан має лише теоретичне та розрахункове значення. Наприклад, тілесному куту в 1 стер відповідає плоский кут між утворюючими конус в 65°32'.

СВІТИМІСТЬ, величина повного світлового потоку, що випускається одиницею поверхні джерела світла. В СІ вимірюється в лм/м2 .

ОСВІТЛЕННІСТЬ, величина світлового потоку, що падає на одиницю поверхні, вимірюється в люксах .

ЛЮКС (від лат . lux - світло), одиниця освітленості СІ; позначається лк. 1 лк - освітленості поверхні пл. 1 м2 при потраплянні на неї світлового потоку, рівним 1 лм.

ЛЮКСМЕТР (від лат . lux - світло та ...метр), прилад для вимірювання освітленості, один з видів фотометрів. Найпростіший люксметр складається з фотоелемента та мікроамперметра, проградуйованого в люксах.

СИЛА СВІТЛА, світловий потік, що поширюється в середині тілесного кута, рівного 1 стерадіану. Одиниця вимірювання в системі СІ - кандела (кд).

КАНДЕЛА (від лат . candela - свічка), одиниця сили світла (світлового потоку на одиницю тілесного кута).Кд - сила світла в заданому напрямі джерела, випускаючого монохроматичне випромінювання частотою 540 · 1012 Гц, енергетична сила якого в цьому складає 1/683 Вт/ср.

ЯСКРАВІСТЬ, характеристика тіл, що світяться, рівна відношенню сили світла в будь-якому напрямку до площі проекції поверхні, що світиться на площині, перпендикулярній цьому напрямку. В системі СІ вимірюється в канделах на м2 .

СВІТЛОВІДДАЧА джерела світла, світловий потік, що отримується на одиницю витраченої потужності. В СІ вимірюється в лм/Вт.

СВІТЛОТА, безрозмірна величина, яка використовується для кількісної оцінки різниці між зоровими (світловими) враженнями, викликаними 2 суміжними одноколірними поверхнями.

СВІТЛОТЕХНІКА, область науки та техніки, предмет якої - дослідження принципів та розробка способів генерування, просторового перерозподілення, вимірювання характеристик оптичного випромінювання (світла) та перетворення енергії світла в ін. види енергії. С . охоплює також питання конструкторської та технологічної розробки джерел світла ( ДС ), освітлювальних, випромінюючих та світлосигнальних приладів, систем управління ДС , питання нормування, проектування, влаштування та експлуатації світлотехнічних установок.

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (від лат . lumen,) світіння речовин при даній температурі та спровоковане будь-яким джерелом енергії. Виникає під дією світла, електричного поля, радіоактивного та рентгенівського випромінювання при хімічних реакціях, при механічних впливах.

ЛАМПА РОЗЖАРЮВАННЯ, джерело світла з випромінювачем у вигляді дроту (нитки чи спіралі) з тугоплавкого металу (зазвичай W), що розжарюється електричним струмом до температури 2500-3300 К. Світловіддача лампи розжарювання 10-35 лм/Вт; термін служби 1000-2000год. Винайдена в 1872р. А. Н. Лодигіним, вдосконалена Т. А. Едісоном в 1879р.

ЛЮМІНЕСЦЕНТНА ЛАМПА, газорозрядне джерело світла низького тиску, світловий потік якого визначається, в основному, світінням люмінофорів під дією ультрафіолетового випромінювання електричного розряду. Світловіддача до 85 лм/Вт, термін служби до 10-15тис. год. Застосовуються ЛЛ , головним чином, для загального та місцевого освітлення.

ГАЛОГЕНОВА ЛАМПА, лампа розжарювання, в склад газової суміші якої, крім інертного газу, входять галогени металів(звичайно йод чи бром). При однаковій зі звичайною лампою розжарювання потужності, має менші розміри, більшу світловіддачу, термін служби та кращу стабільність світлового потоку.

ГАЗОРОЗРЯДНІ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА, газорозрядні прилади, в яких електрична енергія перетворюється в енергію оптичного випромінювання при проходженні електричного струму через гази(частіше інертні), пари речовин (напр., пари ртуті) чи їх сполуки. У відповідності з безпосереднім джерелом випромінювання розрізняють газосвітлові (неонові, ртутні, натрієві, металогалогенові, ксенонові), люмінесцентні та ін. Застосовують ГДС головним чином для освітлення, опромінення чи сигналізації.

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА, ефективна величина, рівна температурі абсолютно чорного тіла, при якій відношення енергетичних якостей для двох хвиль його спектру рівне відношенню цих же величин для спектру досліджуваного джерела світла. Колір випромінювання відчутно впливає на т.зв. колірне враження об'єкту, що освітлюється та КТ є однією з його характеристик. Найчастіше зустрічаються КТ для ламп: тепло-біле (~2700-3000К), холодно-біле(~4000-4200К), денне(~6000-6500К). Шкала корельованої КТ дозволяє визначити градації спектрального розподілення для різних ДС в порівнянні з кольором сталевої заготовки, розжареної до визначеної температури. Чим вище температура (К), тим переважаючим стає в світінні холодний, білий відтінок. Таке розподілення відтінків виражається в градусах Кельвіна. З деяким ступенем довіри для опису спектрального розподілення світла пропонуємо таблицю.

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ ( Ra ), показник, також характеризує кольорове враження, від властивостей джерела світла передавати природний, натуральний колір. ІК залежить від величини уривчастості спектру випромінюваного світла і чим вище, тим він неперервніший. Цей показник вище у ламп розжарювання та нище у газорозрядних. Максимальне значення ІК рівне 100 та відповідає відмінній кольоропередачі. Не слід плутати ІК з колірною температурою, це різні параметри. В практиці використовується 3 квалітети ІК :
задовільнийRa < 80 ;
добрий, нормальний – 80 <= Ra <= 90;
відмінний - 90 <=Ra <= 100.

Колірна температура

Ступені захисту

Оболонки електротехнічних виробів. Ступені захисту. ГОСТ 14254-80

Для позначення ступенів захисту застосовуються літери «ІР» (від англ. Ingress Protection - захист від проникнення ), та наступні за ним дві цифри..

Перша цифра означає ступінь захисту персоналу від контакту з частинами, що знаходяться під напругою чи приближення до них та від контакту с рухомими частинами, розміщеними всередині оболонки, а також ступінь захисту виробу від потрапляння всередину твердих сторонніх тіл. Значення та розшифровка приведені в таблиці.

Первая цифра Описание Определение Вторая цифра Описание Определение
0 Захист відсутній   0 Захист відсутній  
1 Захист від твердих тіл розміром більше 50 мм Захист від проникнення твердих тіл розміром більше 50мм, наприклад, руки. 1 Захист від крапель води Краплі води, вертикально падаючі на оболонку, не повинні здійснювати шкідливий вплив на виріб
2 Захист від твердих тіл розміром більше 12 мм Захист від проникнення всередину оболонки пальців чи предметів довжиною < = 80 мм та від твердих тіл розміром більше 12 мм.  2 Захист від крапель води при нахилі до 15 градусів  Краплі води, вертикально падаючі на оболонку, не повинні здійснювати шкідливий вплив на виріб при нахилі його на будь-який кут до 15 градусів відносно нормального положення.
3 Захист від твердих тіл розміром більше 2,5 мм Захист від проникнення всередину оболонки пальців чи предметів довжиною < = 80 мм та від твердих тіл розміром більше 2,5 мм. 3 Захист від дощу  Краплі води, падаючі під кутом 60 градусів по вертикалі, не здійснюють шкідливого впливу на виріб.
4 Захист від твердих тіл розміром більше 1,0 мм Захист від проникнення всередину оболонки пальців чи предметів довжиною < = 80 мм та від твердих тіл розміром більше 1,0 мм. 4 Захист від бризок Вода, що розбризкує на оболонку в будь-якому напрямку, не здійснює шкідливого впливу на виріб
5 Захист від пилу  Проникнення всередину оболонки пилу не попереджено повністю. Пил не може проникати в кількостях, достатніх для порушення роботи виробу. 5 Захист від водяних струй.  Струя води, що викидається з сопла на оболонку, не спричиняє шкідливого впливу на виріб.
6 Пилонепроникність Проникнення всередину оболонки пилу попереджено повністю. 6 Захист від хвиль води  Хвиляста вода не повинна потрапляти всередину оболонки в кількості, достатній для пошкодження виробу.
      7 Захист при зануренні в воду Вода не повинна проникати в оболонку, занурену в воду, при певних умовах тиску та часу в кількості, достатній для пошкодження виробу.
      8 Захист при тривалому зануренні в воду Вироби придатні для тривалого занурення у воду при умовах, встановлених виробником.

Про компанію

Вже понад 16 років лампи та світильники ELECTRUM присутні на вітчизняному ринку світлотехніки. Серед світлових приладів інших торгівельних марок вони зайняли нішу виробів високої якості, які реалізуються за доступними цінами. Класичні та світлодіодні лампи, вуличні та промислові світильники, прожектори, освітлювальні прилади для офісних та громадських приміщень - це та продукція, яку сьогодні в Україні знають під торговою маркою ELECTRUM. Вироби цієї марки в повній мірі відповідають вітчизняним і європейським стандартам якості та чинним технічним регламентам.

Асортимент продукції ELECTRUM формується з урахуванням результатів постійного моніторингу світового та українського ринку світлотехніки, а політика взаємин команди творців ELECTRUM з партнерами вибудовується на чіткому усвідомленні тої істини, що «шлях до успіху пролягає через взаєморозуміння». Ось чому ми завжди прагнемо бути якомога ближчими до споживачів наших виробів та послуг, шукаємо зручні для них форми співпраці.

Сьогодні, практично, в усіх областях та великих містах України працюють дилери та дистриб'ютори ELECTRUM, що мають власні склади і транспорт. До їхніх послуг наші інженери та фахівці в галузі логістики, які, при необхідності, допоможуть провести аналіз якості виробів, виконати світлотехнічні розрахунки, розробити логістику постачання продукції ELECTRUM в будь-яке місто світу.

Розумне співвідношення ціни та якості, широкий асортимент, наявність складських резервів, адекватні споживчі характеристики вигідно відрізняють вироби ELECTRUM від продукції конкурентів.

ELECTRUM